logo angi.pl


Metoda Effortless English - Nie znasz? To żałuj!

Czasy teraźniejsze
Czas Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące Użycie + przykłady
Present Continuous I am writing a book now.
He is writing a book now.
Am I writing a book now?
Is he writing a book now?
I am not writing a book now.
He isn't writing a book now.
1. Czynności, które dzieją się w chwili mówienia, np.
a) I'm drinking hot coffee now.
b) I'm reading the book now.
2. Czynności, które nie trwają dokładnie w chwili mówienia, ale trwają dłuższy czas (włącznie z chwilą obecną), np.
a)They are building new house now.
b) Mark is studying hard for his exams.
3. Zaplanowane czynności (ustalone wcześniej),np.
a) I'm having a date with Susan next Monday.
b) On Saturday, I'm having an important meeting.
4. Czynności powtarzające się (irytujące), np.
a) I'm making the same mistake again.
b) She's doing this always wrong.
Present Simple I write books.
He writes books.
Do I write books?
Does he write books?
I don't write books.
He doesn't write books.
1. Czynności typowe, rutynowe, powtarzające się, opisujące cechy ludzi i przedmiotów, np.
a) She often goes to work by bus.
b) Mark never drinks alcohol.
2. Rzeczy, które są zawsze prawdziwe; zjawiska,np.
a) Water boils at 100°C.
b) Earth goes around the Sun.
3. Czynności dziejące się przez dłuższy czas, np.
a) She lives in Warsaw.
b) He studies logistics.
4. Opisy, streszczenia filmów, książek, np.
a) Mark meets Mary and they fall in love. They live together and plan their future. They want to have three children.
5. Pytania o rozkłady jazdy autobusów, pociągów, samolotów itp. (przyszłość), np.
a) What time does she finish tomorrow?
b) What time does the plane land?
Present Perfect I have written a book.
He has written a book.
Have I written a book?
Has he written a book?
I haven't written a book.
He hasn't written a book.
1. Czynności przeszłe (bez określania dokładnego czasu), które mają wpływ na teraźniejszość.
2. Opis stanu, który trwa do chwili obecnej.
Present Perfect Continuous I have been writing a book.
He has been writing a book.
Have I been writing a book?
Has he been writing a book?
I haven't been writing a book.
He hasn't been writing a book.
1. Czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają nieprzerwanie do chwili obecnej.
2. Czynności zakończone, których skutki są widoczne i odczuwalne.
Czasy przeszłe
Czas Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące Użycie
Past Simple I wrote a book yesterday.
He wrote a book yesterday.
Did I write a book yesterday?
Did he write a book yesterday?
I didn't write a book yesterday.
He didn't write a book yesterday.
1. Wydarzenia z przeszłości nie mające związku z chwilą obecną (często wraz z dokładnym określeniem czasu).
2. Czynności z przeszłości (bez określenia dokładnego czasu).
3. Opowiadania (czynności następujące po sobie).
Past Continuous I was writing a book all day long.
You were writing a book all day long.
Was I writing a book all day long?
Were you writing a book all day long?
I wasn't writing a book all day long.
You weren't writing a book all day long.
1. Czynności trwające w określonym momencie w przeszłości.
2. Do wyrażenia czynności, które trwały jednocześnie w przeszłości.
3. Czynności wypełniające ciągle jakieś okres w przeszłości.
Past Perfect I had written a book.
He had written a book.
Had I written a book?
Had he written a book?
I hadn't written a book.
He hadn't written a book.
1. Czynności, które dokonały się zanim rozpoczęły się inne czynności przeszłe (Past Simple)
2. Czynność dokonana przed określonym momentem w przeszłości.
3. Zamiary, postanowienia, które nie doszły do skutku.
4. Zdania warunkowe (III okres warunkowy).
5. Zdania z "wish".
Past Perfect Continuous I had been writing a book.
He had been writing a book.
Had I been writing a book?
Had he been writing a book?
I hadn't been writing a book.
He hadn't been writing a book.
1. Czynności ciągłe w przeszłośći, które trwały zanim rozpoczęły się inne czynności przeszłe (Past Simple).
Czasy przyszłe
Czas Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące Użycie
Future Simple I will write a book.
He will write a book.
Will I write a book?
Will he write a book?
I won't write a book.
He won't write a book.
1. Podjęcie decyzji.
2. Przekonanie o czymś, że się wydarzy.
3. Oferowanie pomocy, prośba o pomoc, prośba.
Future Continuous I wiil be writing a book.
He will be writing a book.
Will I be writing a book?
Will he be writing a book?
I won't be writing a book all day long.
He won't be writing a book all day long.
1. Czynności wykonywane w przyszłości, które trwać będą pewien czas.
Future Perfect I will have written a book by the end of the week.
He will have written a book by the end of the week.
Will I have written a book by the end of the week?
Will he have written a book by the end of the week?
I won't have written a book by the end of the week.
He won't have written a book by the end of the week.
1. Czynności, które dokonają się zanim zaczną się następne czynności.
2. Czynności, które dokonają się przed określonym czasem (punktem) w przyszłości.
Future Perfect Continuous I will have been writing a book.
He will have been writing a book.
Will I have been writing a book?
Will he have been writing a book?
I won't have been writing a book.
He won't have been writing a book.
1. Czynności ciągłe, które najcześciej już trwają, które zakończą w określonym momencie przyszłości.

Strona główna | Czat po angielsku | Zestawienie czasów angielskich


Angi.pl to prosty system do szybkiej nauki angielskich słówek online. Korzystanie z serwisu jest darmowe. Serwis może być świetnym uzupełnieniem szkolnych lekcji języka angielskiego. Nauka w formie gry jest również zabawna! Czat w języku angielskim z native speakerami to świetny pomysł na sprawdzenie swoich umiejętności językowych w praktyce.

Aktualizacja 30.12.2012

Zaktualizowaliśmy bazę słówek, w tej chwili w systemie jest ponad 2200 słówek. W nawiasie zaczęła pojawiać się informacja ile liter oraz ile wyrazów zawiera prawidłowa odpowiedź.

Aktualizacja 27.12.2012

Połączyliśmy grę "Które słówko pasuje?" z pierwotną wersją Angi.pl. W tej chwili oprócz pojedynczych słówek spotkacie się również ze zdaniami, które trzeba prawidłowo uzupełnić.

Aktualizacja 07.08.2012

Dodana została funkcja "Pokaż pierwszą literę", dzięki której możecie podejrzeć od jakiej litery zaczyna się prawidłowa odpowiedź. Funkcja dostępna jest również pod klawiszem Ctrl.

Aktualizacja 02.08.2012

Jeśli są dwa słówka angielskie z takim samym tłumaczeniem po polsku to system zalicza obydwie odpowiedzi. Na przykład na słówko "szybki" można odpowiedzieć "fast" lub "quick", do tej pory trzeba było zgadywać czy system ma na myśli "fast" czy "quick".

Skasowany został przycisk "Następne (Spacja)" dzięki temu w systemie pojawią się wyrażenia zawierające dwa słowa lub więcej np. the best, depend on.